Quy chế hoạt động của trường THCS Bình Minh

Thứ năm - 30/12/2021 19:28
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
  Bình Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2021
 
QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÌNH MINH

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ các văn bản của ngành và địa phương về công tác giáo dục;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;
Ban hành Quy chế hoạt động nhà trường, với nội dung như sau:
I- Mục đích yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động;
- Thực hiện qui ước xây dựng cơ quan văn hoá;
- Thực hiện kỷ cương, nề nếp các hoạt động giáo dục trong nhà trường;
- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện trong nhà trường;
- Thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong nhà trường;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường, căn cứ vào qui chế hoạt động để xây dựng và thực hiện kế hoạch của cá nhân đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả công tác    
II- Nội dung qui chế
A- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: 
- Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ trường phổ thông;
- Nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, của Nhà nước và của Ngành giáo dục; đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- BGH nhà trường luôn giữ mối quan hệ với đội ngũ trên tinh thần đồng chí, đồng nghiệp; không được quan liêu, mệnh lệnh, không cửa quyền, hách dịch; biết tạo điều kiện thuận lợi, biết động viên, hướng dẫn để đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ GV, NV luôn chấp hành nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
          - Tham gia đầy đủ các công tác xã hội, các hoạt động tại địa phương và nơi cư trú; luôn gương mẫu làm tròn nghĩa vụ của người công dân. Gia đình phải luôn được địa phương công nhận đạt chuẩn cao về Gia đình văn hoá.
- Thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, phần hành đã được phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhất;
- Thường xuyên theo dõi kế hoạch các hoạt động trong nhà trường và thực hiện kế hoạch đúng thời gian, đạt yêu cầu đề ra; đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác để khỏi trở ngại công việc chung;
          - Đến trường công tác, hội họp và sinh hoạt đúng giờ. Nghỉ công tác phải có đơn xin phép; trường hợp muốn nghỉ việc riêng, phải nhờ đồng nghiệp công tác thay và phải báo cáo với Ban giám hiệu, khi được sự chấp thuận mới được nghỉ. Trong khi hội họp cần chú ý theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến tích cực, trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề được đặt ra cho công việc chung; không được nói chuyện hoặc làm việc riêng khi hội họp, sinh hoạt.
          - Khi đến trường luôn thực hiện đúng qui định của nhà nước về trang phục công chức, về sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá; thực hiện để xe ngăn nắp, đúng nơi qui định; luôn thực hiện tiết kiệm điện nước, điện thoại. Không được sử dụng điện thoại trong khi lên lớp;
- Luôn giữ tốt mối quan hệ đồng nghiệp trên tinh thần tôn trọng, học tập, động viên giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống;
- Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh;
          - Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB,GV,NV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh; luôn tôn trọng, thương yêu và quan tâm tạo điều kiện để học sinh phấn đấu học tập tiến bộ; tuyệt đối không đánh mất lòng tin và mặc cảm với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào;
- Khi làm việc với phụ huynh học sinh và người đến liên hệ phải niềm nở, ân cần, lịch sự, tránh những biểu hiện cáu gắt, cư xử thiếu tôn trọng;
- Phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về trật tự, an toàn khi tham gia giao thông. Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống Ma túy, HIV-AIDS; nghiêm chỉnh thực hiện Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;
          - Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, quy chế chuyên môn và các quy định khác. Thực hiện đúng, đủ, công bằng, chính xác và khách quan chế độ kiểm tra, chấm điểm, đánh giá xếp loại đối vơí học sinh. Có đủ hồ sơ theo quy định trong điều lệ trường phổ thông.  
          - Tham gia đầy đủ các phong trào, các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao. Khi thực hiện kế hoạch các hoạt động và giảng dạy thể dục ngoài trời mà gặp thời tiết mưa, giáo viên vẫn phải đến trường hướng quản lí học sinh. Tuyệt đối không được tổ chức lồng ghép tùy tiện các hoạt động; mọi hoạt động được tổ chức phải luôn luôn có mặt giáo viên, không được giao cho học sinh tự quản.
          - Tích cực tự học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Luôn suy nghĩ, tìm tòi áp dụng việc đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt được hiệu quả cao, nhằm nâng cao chất lượng học tập thực chất của học sinh.    
          - Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm của địa phương và của Ngành giáo dục. Kiên quyết không để xẩy ra tiêu cực trong dạy thêm và trong các hoạt động khác.
B- Đối với học sinh :
          1 - Đi học chuyên cần: không được tự tiện nghỉ học, bỏ giờ, đến trường, ra vào lớp đúng thời gian và hiệu lệnh quy định. Trong giờ học phải tập trung tiếp thu bài. Kiên quyết cự tuyệt với việc la cà, rong chơi ở các hàng quán; đặc biệt là không được chơi điện tử trong giờ học bài.
          2 - Thực hiện nghiêm túc các nền nếp :
          + Vệ sinh: bao gồm vệ sinh thân thể, vệ sinh trường, lớp, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Tích cực tham gia việc chăm sóc, bảo vệ môi trường. Khi ăn quà, uống nước cần phải đến căng tin, ăn uống xong phải bỏ chất thải đúng nơi qui định. Cấm ăn hàng rong, uống nước trong sân trường, lớp học. Luôn chú ý giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm khi ăn uống.
          + Truy bài: trước giờ học 15 phút, tập trung ôn lại bài và ổn định nền nếp chuẩn bị vào học.
          + Khi đi trên đường luôn tuân theo mọi quy định về an toàn giao thông; đặc biệt cấm đi xe máy, hạn chế đi xe đạp, cấm tụ tập làm cản trở giao thông.
          + Đồng phục: khi đến trường học tập, sinh hoạt phải mặc quần, áo đồng phục theo quy định; có đầy đủ khăn quàng, bảng tên, đi dép có quai hậu và luôn giữ đầu tóc gọn gàng, không được nhuộm tóc, không được mang đồ trang sức khi đến trường. Khi học thể dục phải mang quần áo thể dục và phải mang dày tập thể dục. Học sinh không được đem theo và dùng bút xóa khi đến trường.
          + Văn nghệ: Tổ chức sinh hoạt văn nghệ đầu giờ, giữa giờ và trong sinh hoạt tạo không khí vui tươi, phấn chấn trong học tập và sinh hoạt; .
          + Thể dục: Học tập nghiêm túc các tiết thể dục và  tham gia các phong trào TDTT.
          3 - Học thuộc bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.Trong giờ học, phải tập trung chú ý xây dựng bài, chủ động tiếp thu bài. Hàng ngày phải báo cáo tình hình học bài, làm bài cho cán sự lớp. Luôn cố gắng thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao khi làm bài kiểm tra và bài thi. Kiên quyết chống lại các hiện tượng gian lận trong kiểm tra, thi cử.
          4 - Tuyệt đối không được ra khỏi lớp trong khi đổi tiết, ra vào lớp phải xin phép giáo viên hoặc cán bộ lớp. Nghiêm cấm việc trèo tường rào ra hoặc vào trường.
          5 - Về nếp sống: cư xử, xưng hô có văn hoá, lịch sự; không được nói tục, chửi thề; biết cám ơn, xin lỗi đúng hoàn cảnh, biết giúp đỡ người già, em nhỏ, người có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, biết kính trọng thầy cô giáo và nhân viên trong nhà trường; luôn luôn lễ phép với người lớn tuổi.
          6 - Luôn có ý thức và thực hiện tốt việc bảo vệ tài sản ở trường, lớp như bàn ghế, thiết bị, cửa và cây cối trong trường; luôn tiết kiệm điện, nước; phải luôn có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà nước, không xâm phạm tài sản của người khác.Giữ gìn sách vở của mình, của bạn, không viết, vẽ bẩn lên sách vở. Không khắc, viết, vẽ, không leo trèo lên bàn, lên bảng, cửa và tường lớp học. Không đi xe đạp trong khuôn viên nhà trường, xe đạp phải để đúng nơi quy định; Cấm để xe ở khu vực ngoài khuôn viên của nhà trường.
          7- Tuyệt đối không được hút thuốc, uống bia, rượu; kiên quyết không thử sử dụng ma tuý, hay các chất gây nghiện khác. Nếu phát hiện ra bạn của mình sử dụng ma tuý, rượu bia, thuốc lá thì kịp thời báo cáo với thầy cô giáo hoặc người lớn để kịp thời ngăn chặn.
III- Thực hiện quy chế 
Quy chế này được thông qua Hội đồng sư phạm, được niêm yết tại phòng hội đồng, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế hoạt động.
Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời báo cáo BGH nhà trường, xử lý những vi phạm của viên chức.
Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hằng năm cho phù hợp các quy định chung và phù hợp tình hình thực tế của nhà trường.
 
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                    Nguyễn Quốc Đạt


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Website của nhà trường trong thời gian vừa qua?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây